• construction
  • pipping
  • pipping2
  • tanks

За нас

Фирма S-Mechaniki е техническо дружество, създадено през 1984 г., със седалище в Атина, и развива своята дейност в индустриални обекти в Гърция и в чужбина. Основната дейност на фирмата е ориентирана към извършване на широк спектър от работи и услуги, свързвани с производство, монтаж, доставка, поддръжка и маркетинг в областта на нефтопреработващата и нефтохимическата промишленост, химическата индустрия, електроцентрали, технологии за преработха и рециклиране на отпадъци, и изобщо в индустриалния сектор. Също така, фирмата предоставя услуги по консултинг, проектиране и дизайн в определени области.

S-Mechaniki развива своята дейност, като участва в изпълнението на обекти като главен изпълнител или в сътрудничество с други компании. Някои от изпълнените от фирмата ни проекти включват: електроцентрали, изграждане и ремонт на резервоари,тръбопроводи, електромеханични работи и инструментация, алуминиеви куполни покриви, API сепаратори и реконструкция на флотатори, монтаж на индустриални котли, алуминиеви куполни покриви, вътрешни плаващи покриви на резервоари, изо бокс, проекти за опазване на околната среда и други.

Освен това, фирмата е специализирана в изграждането на инсталации за преработка и рециклиране на отпадъци, за сортиране, захранване, пресяване и транспортиране. Фирмата доставя всички видове транспортьори (ролкови, верижни, гладки, плъзгащи се, коритообразни и други) напълно оборудвани, на базата на специфичните изисквания на клиентите. Административният персонал на фирмата включва широка гама от инженери, като машинни и ел. инженери, строителни и IT инженери, инженер - химици, а също и правни, финансови и технически консултанти.

S-Mechaniki се стреми към непрекъснато развитие на своята дейност в инженеринговите области, както и в областта на управлението и планирането на проектите, следвайки развитието на технологиите.

Нефтопреработвателни заводи

refineries

Обезсолители

units

Химическа промишленост

industries

 

Тръбопроводи

pipping

Проекти за защита на околната среда

environmental projects

Заводи за преработка и рециклиране на отпадъци

recycling